Auditul statutar al situațiilor financiare anuale


Auditul statutar presupune auditul situatiilor financiare anuale ,respectiv  al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale.

Asistență telefonică gratuită: +40.721.591.487

Solicita oferta audit


Contello efectueaza auditul statutar atunci cand legislatia le impune societatilor comerciale sa isi supuna situatiile financiare operatiunii de audit financiar sau cand efectueaza voluntar auditul financiar si publica situațiile financiare auditate impreună cu raportul de audit.

Auditorul statutar este persoana fizica autorizata, de catre autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), sa efectueze audit statutar;

Firma de audit este persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent de forma juridica a acesteia, care este autorizata de autoritatea competenta, respectiv CAFR, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, sa efectueze audit statutar;

Raportul de audit reprezinta raportul prevazut de Directiva 78/660/CEE, respectiv de Directiva 83/349/CEE, asa cum sunt prezentate  in legislatia nationala;

Standardele internationale de audit (ISA) fac referire la  Standardele internationale de audit, declaratiile si standardele aferente, atata tinp cat  sunt relevante pentru auditul statutar, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurare (IAASB) din cadrul Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

 Standardele internationale de raportare financiara reprezinta Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), Standardele internationale de contabilitate (IAS) si interpretarile aferente (Interpretarile SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde si interpretarile aferente, standardele si interpretarile viitoare aferente, emise sau adoptate de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana, traduse si publicate in limba romana;

Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita pe parcursul prezentei ordonante de urgenta Camera, este persoana juridica autonoma infiintata potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial, in domeniul auditului statutar;

 Organismul de supraveghere publica a activitatii de audit statutar este organismul infiintat in Romania , in scopul supravegherii in interes public a activitatii de audit statutar, cu respectarea cerintelor Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.


Auditorul statutar trebuie sa aiba cunistinte temeinice in urmatoarele domenii:

1.principiile si tratatele de contabilitate  financiara

2.Standarde referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale ,respectiv a situatiilor financiare consolidate;
3. cunoasterea IFRS;
4. cunostinte de analiza financiara;
5.contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala;
6. managementul riscului si controlul intern;
7. auditul ,precum si aptitudinile profesionale;
 8.Standarde profesionale cu privire  la auditul statutar si la auditorii statutari;
 9.ISA;
10.  cunostinte privind codul etic profesional si independenta auditorilor statutari;


De asemenea, auditorul statutar cunoaste foarte bine : legea societatilor comerciale, legea falimentului,codul fiscal, codul civil, codul comercial,codul muncii,matematica, statistica,principiile care stau la baza managementului financiar.

 Formarea profesionala continua  a auditorului statutar 

Camera Auditorilor Financiari din |Romania  trebuie sa se asigure ca auditorii statutari participa la programe adecvate de formare profesionala continua pentru a-si mentine cunostintele teoretice, competentele si valorile profesionale la un nivel suficient de inalt.

Standardele de audit si raportarea auditului

Auditorii statutari si firmele de audit trebuie sa efectueze auditurile statutare in conformitate cu ISA.


Raportul de audit 


In urma   efectuarii auditului  statutar al situatiilor financiare anuale , raportul de audit este semnat cel putin de auditorul statutar , care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit. Raportul de audit trebuie sa contina in clar numele persoanei care l-a intocmit, precum si numarul individual de inregistrare in Registrul public.


Audit financiar / Consultanta / Contabilitate / Resurse Umane / Calculator salarii / Declaratia A4200
Firma de taxi / Firma de catering / Firma de curatenie / Firma de transport / Firma de comert online / Firma de IT / Restaurante si baruri Comert prin Amazon
Contacteaza-ne

Suna-ne, scrie-ne sau viziteaza-ne biroul de contabilitate din Energi-Co Business Center.


 • București, 030167
  Strada Matei Voievod Nr. 29
 • Telefon
  +40.721.591.487
 • Adresa email
  office@contello.ro
 • Program
  Luni - Vineri intre 9.00 si 18.00

Contello, firmă de audit din București, prestează servicii de audit statutar, intern și fonduri europene de înalta clasă la prețuri excelente.
Informațiile contabile prezente pe acest website aparțin firmei de contabilitate Contello Audit SRL, București.

 
Acum ai posibilitatea de a verifica registrul de tva al ANAF rapid și simplu.