Pentru ce entitati este obligatoriu auditul intern?

Auditul intern este obligatoriu pentru toate organizatiile ale caror situatii financiare anuale se incadreaza, potrivit legii, auditului financiar. Aceste organizatii trebuie sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern in conformitate cu normele legale in vigoare.
De asemenea, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia in vigoare privind auditul intern din entatile publice pentru: companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome si alte entitati economice cu capital majoritar de stat.

Audit financiar / Consultanta / Contabilitate / Resurse Umane